Już za kilka dni poznamy wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku dworca PKP w Augustowie. W budynku swoją lokalizację znajdzie oddział Muzeum Ziemi Augustowskiej.

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk przypomina, że „miasto nabyło dworzec w październiku 2017 r. Niestety nie poczyniono dotąd żadnych konkretnych działań w celu przygotowania inwestycji. Ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uwzględniającej zmianę sposobu użytkowania obiektu na potrzeby muzeum. Kompletna dokumentacja będzie opracowana najpóźniej do 30 września 2019 r.”

O szczegółach przedsięwzięcia opowiedział kierownik Muzeum Ziemi Augustowskiej Tomasz Kiełczewski: „Poza poczekalnią w budynku znalazłby swoją lokalizację oddział Muzeum Ziemi Augustowskiej. W salach podworcowych, w dziale historycznym, przygotowana zostałaby wystawa obejmująca chronologicznie okres od początku zaborów, czyli od końca XVIII wieku do roku 1944 włącznie. Tematycznie ekspozycja dotyczyć będzie między innymi takich wydarzeń na ziemi augustowskiej, jak: powstanie kościuszkowskie, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, I wojna światowa, odzyskanie niepodległości, II Rzeczypospolita (czyli I Pułk Ułanów Krechowieckich, organizacje społeczne w dwudziestoleciu międzywojennym, Lipowiec/tartak, rozwój turystyki/kajakarstwo, słynne postacie na Augustowszczyźnie, życie codzienne), wrzesień 1939/pierwszy sowiet/wywózki na Syberię, II wojna światowa/ martyrologia/działania wojenne. W sali dawnego baru powstałaby rekonstrukcja carskiej restauracji, która stałaby się zarazem miejscem wystaw czasowych, a także miejscem imprez kulturalnych o charakterze historycznym.”

urzad.augustow.pl