Po raz drugi w tym roku i po raz drugi w Augustowie odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Uroczystość wpisała się w lokalne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Uroczystość była ostatnim etapem szkolenia podstawowego, które rozpoczęło się 16 lutego. Ochotnicy złożyli przysięgę na sztandar 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej. Jednocześnie 3 marca zakończyło się szkolenie wyrównawcze żołnierzy rezerwy, którzy w lutym zasili szeregi brygady.

Do uczestników przysięgi list skierował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Minister zwrócił uwagę, że celem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz regionu, z którego pochodzą. Mariusz Błaszczak podkreślił też, że przysięga odbywa się w roku, w którym obchodzona jest 20. rocznica wstąpienia Polski do NATO.

Dowódca brygady płk Sławomir Kocanowski zaznaczył, że dwa dni temu obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz druga rocznica nadania 1PBOT imienia gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” oraz tradycji oddziałów bojowych AK: „Na tym fundamencie zbudowane są wartości naszej formacji. Składając przysięgę wojskową przyjmujecie na siebie obowiązek stania na straży wartości, o które walczył nasz patron”.

Przysięga wojskowa zgromadziła rodziny żołnierzy, mieszkańców Augustowa, dowódców, szefów i komendantów jednostek i instytucji wojskowych oraz służb mundurowych. Oprócz tradycyjnych wyróżnień wręczony został także srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Otrzymali go Państwo Krzysztof i Urszula Zachar – rodzice Artura (który pełni Terytorialną Służbę Wojskową w 12 batalionie lekkiej piechoty w Suwałkach) oraz Adriana i Wiktora (którzy właśnie rozpoczęli tę służbę).

Była to druga przysięga żołnierzy WOT na Rynku Zygmunta Augusta. W Augustowie Terytorialsi po raz pierwszy wypowiedzieli słowa roty 29 października 2017 roku.

Przysięga Terytorialsów w Augustowie

Po przysiędze przy pomniku Żołnierzy Wyklętych odbył się apel pamięci.

Ostatnim punktem obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Augustowie był bieg „Tropem Wilczym”, w którym reprezentacja 12 batalionu lekkiej piechoty wystartowała z flagą WOT.

W podobnym biegu w Piątnicy żołnierze 13 batalionu lekkiej piechoty zajęli trzy pierwsze miejsca w kategorii służb mundurowych. Na podium stanęli: szer. Adam Szydlik, kpr. Karol Kaczkowski oraz st. szer. Bartosz Ciuchnicki.

Kolejna przysięga wojskowa odbędzie się 13 kwietnia. Poprzedzi ją szkolenie podstawowe, które rozpocznie się 29 marca. Rekrutację do służby w 1PBOT prowadzą Wojskowe Komendy Uzupełnień w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży i Suwałkach.

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”