Serdecznie zapraszamy do współpracy przy projekcie Augustowska Karta Turysty. Wprowadzenie w sezonie letnim 2019 Augustowskiej Karty Turysty, podobnie jak w latach ubiegłych, ma zachęcić turystów do wnoszenia opłaty uzdrowiskowej lub miejscowej. To również szansa dla lokalnych firm i przedsiębiorstw na promocję i rozwój sieci współpracy lokalnej, a także doskonałe narzędzie do pozyskiwania nowych klientów. Udział w projekcie można zgłaszać do 12 kwietnia.

Wzorem ubiegłego roku, Samorząd Augustowa wprowadza w sezonie letnim 2019 Augustowską Kartę Turysty, której celem jest zachęcenie turystów do wnoszenia opłaty uzdrowiskowej lub miejscowej, a także promocja lokalnych przedsiębiorców. Augustowska Karta Turysty ma również integrować środowisko branży turystycznej oraz rozwijać sieć współpracy lokalnej.

Turysta, który zgłosi się do Autoryzowanego punktu odbioru i przedstawi potwierdzenie uiszczenia opłaty uzdrowiskowej lub miejscowej z góry, otrzyma tekturową Augustowską Kartę Turysty. Karta w terminie, na jaki z góry wniesiona została opłata uzdrowiskowa lub miejscowa uprawniać będzie do rabatów i zniżek w obiektach przedsiębiorców, którzy zechcą przystąpić do projektu jako jego Partnerzy.

Udział w projekcie to znakomita szansa na szersze uwidocznienie i wyróżnienie prowadzonej przez augustowskie przedsiębiorstwa działalności, a co za tym idzie zwiększenie liczby klientów. Partnerzy Augustowskiej Karty Turysty objęci zostaną wspólną kampanią promocyjną w okresie trwania akcji.

Aby przystąpić do współpracy przy Projekcie Augustowska Karta Turysty należy skontaktować się telefonicznie pod nr 532 364 014 lub mailowo na adres: promocja@urzad.augustow.pl najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019 r. wraz z deklaracją wysokości oferowanych zniżek.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!                       

UM Augustów