1 lipca 2018 r.
Apteka „Melissa”, ul. Szpitalna 12,16-300 Augustów, tel. 87 644-42-65
2 lipca 2018 r.
Apteka przy basenie, ul. Mjr Henryka Sucharskiego 8C, 16-300 Augustów, tel. 87 643-54-57
3 lipca 2018 r.
Apteka ogólnodostępna, ul. Konopnickiej 12,16-300 Augustów, tel. 87 -643-23-64
4 lipca 2018 r.
Apteka, ul. Mostowa 12c, 16-300 Augustów, tel. 87 643-31-85
5 lipca 2018 r.
Apteka ogólnodostępna, ul. Kopernika 5, 16-300 Augustów, tel. 87 643-06-73
6 lipca 2018 r.
Apteka Remedium Sp. z o.o., ul. Hoża 19, 16-300 Augustów, tel. 87 643-51-19
7 lipca 2018 r.
Apteka Maciej Otto, ul. Wojska Polskiego 51,16-300 Augustów, tel. 87 <643-74-46
8 lipca 2018 r.

Apteka ogólnodostępna, ul. Mostowa 1,16-300 Augustów, tel. 87 644-78-72
9 lipca 2018 r.
Apteka „Arnica”, ul. Hoża 2B, 16-300 Augustów, tel. 87 643-64-54
10 lipca 2018 r.
Apteka Maciej Otto, ul. Wojska Polskiego 51,16-300 Augustów, tel- 87 643-74-46
11 lipca 2018 r.
Apteka Ccf@rm 36,6, ul. Rynek Zygmunta Augusta 28,16-300 Augustów, tel. 87 643-69-85
12 lipca 2018 r.
Apteka ogólnodostępna, ul. Mostowa 1,16-300 Augustów, tel. 87 644-78-72
13 lipca 2018 r.
Apteka Św. Brunona, ul. Ks. Skorupki 8, 16-300 Augustów, tel. 87 643-68-55
14 lipca 2018 r.
Apteka Nowa Farmacja Arkadia, ul. Wierzbna 9 lok. 2,16-300 Augustów, tel. 87 643-76-76
1S lipca 2018 r.
Apteka nad jeziorami, ul. 3 Maja 17 lok. 1,16-300 Augustów, tel. 87 644-53-55
16 lipca 2018 r.
Apteka Gemini, ul. Wojska Polskiego 53,16-300 Augustów, tel. 87 643-18-52
17 lipca 2018 r.
Apteka „Melissa”, ul. Szpitalna 12,16-300 Augustów, tel. 87 644-42-65
18 lipca 2018 r.
Apteka przy basenie, ul. Mjr Henryka Sucharskiego 8C, 16-300 Augustów, tel. 87 643-54-57
19 lipca 2018 r.
Apteka ogólnodostępna, ul. Konopnickiej 12, 16-300 Augustów, tel. 87 643-23-64
20 lipca 2018 r.
Apteka, ul. Mostowa 12c, 16-300 Augustów, tel. 87 643-31-85
21 lipca 2018 r.
Apteka ogólnodostępna, ul. Kopernika 5, 16-300 Augustów, tel. 87 643-06-73
22 lipca 2018 r.
Apteka Remedium Sp. z o.o., ul. Hoża 19,16-300 Augustów, tel. 87 643-51-19
23 lipca 2018 r.
Apteka Maciej Otto, ul. Wojska Polskiego 51,16-300 Augustów, tel. 87 643-74-46
24 lipca 2018 r.
Apteka ogólnodostępna, ul. Mostowa 1,16-300 Augustów, tel. 87 644-78-72
25 lipca 2018 r.
Apteka „Arnica”, ul. Hoża 2B, 16-300 Augustów, tel. 87 643-64-54
26 lipca 2018 r.
Apteka Maciej Otto, ul. Wojska Polskiego 51,16-300 Augustów, tel. 87 643-74-46