Praca wolontariusza to najwspanialsza forma pomocy, jaką można sobie wyobrazić, to całkowite zaangażowanie bez oczekiwania otrzymania materialnego wynagrodzenia. Mimo dzisiejszego, zmaterializowanego podejścia do życia, są korzyści, których nie da się przeliczyć na pieniądze, choćby uśmiech dziecka podczas niesienia mu pomocy, czy wdzięczność osoby potrzebującej. Aby docenić wolontariuszy, w Polsce aktualnie rusza realizacja KORPUSU SOLIDARNOŚCI – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Jak zostać wolontariuszem? Dlaczego praca wolontariatu jest tak ważna? Jak realizowany będzie Korpus Solidarności wyjaśnia nam Anna Ruszewska – Prezes Podlaskiej Sieci Wolontariatu i kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk.

Dlaczego pomaganie w formie wolontariatu jest ważne?

Zacznę od tego, że wolontariat w Polsce nie jest tak dobrze postrzegany jak w innych krajach Europy. Statystyki pokazują, że znajdujemy się na ostatnim miejscu pod względem zaangażowania w aktywność społeczną. W czołówce listy znajduje się Norwegia, której wolontariusze pracują trzy razy więcej godzin niż osoby zaangażowane w życie społeczne w Polsce, a chcę zaznaczyć, iż liczba mieszkańców Norwegii jest siedem razy mniejsza niż Polski. Tymczasem bycie wolontariuszem oznacza, że ta osoba chce coś robić ze swoim życiem, ma zainteresowania, chce się rozwijać. Niestety, w Polsce mamy jeszcze taką mentalność, że jeżeli za coś nie dostajemy wynagrodzenia jest to strata czasu. Nie bierze się pod uwagę korzyści niematerialnych związanych z wolontariatem.

To jakie są te korzyści? Dlaczego warto być wolontariuszem?

Wolontariat to działanie pro bono. Wolontariusze nie oczekują i nie otrzymują za swoją aktywność wynagrodzenia, ale pomaganie jest dla nich wartością samą w sobie. I to powinna być główna i najlepsza motywacja do tego, aby zaangażować się w wolontariat. Jest wiele przesłanek, dla których młodzi ludzie i nie tylko! chcą zostać wolontariuszami. Dla niektórych jest to sposób na urozmaicenie monotonii życia, bo być może na co dzień wykonują zawód z którym się nie identyfikują, inni szukają znajomości, ludzi o podobnych wartościach, światopoglądzie. Jeszcze inni traktują wolontariat jako możliwość samorozwoju lub rozwoju danej społeczności. Mimo różnych przesłanek, jedno jest pewne – wolontariat to inwestycja w samego siebie, uczy pracy z innymi, komunikacji, czasami z bardzo różnymi od nas ludźmi, dlatego tak ważne jest krzewienie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.

Jak najłatwiej zacząć przygodę z wolontariatem?

Wolontariat ma różne formy. Nie zawsze wiąże się z regularnymi działaniami, bywają też aktywności okazjonalne. Na terenie kraju, województwa podlaskiego, u nas w Suwałkach, a także w Augustowie jest wiele organizacji organizujących i korzystających z pomocy wolontariuszy. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT jest jedną z nich. Aktualnie rozpoczynamy realizację zadania „Partnerstwo dla wolontariatu” finansowanego ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”. W czerwcu br. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wybrał nasze stowarzyszeniu w konkursie na regionalny partnera Korpusu Solidarności w regionie i jako jedyna organizacja z terenu województwa podlaskiego, będziemy odpowiedzialni za rozwój i promocję wolontariatu na terenie całego województwa. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych działaniami wolontarystycznymi – zarówno tych, którzy chcą zostać wolontariuszami, jak również organizacje – organizatorów, koordynatorów wolontariatu i całe otoczenie wspierające tę szlachetną ideę.

Co kryje się pod nazwą Korpus Solidarności? Jakie działania przewiduje projekt?

Korpus Solidarności to nazwa programu wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń. Jest oparty na modelu wolontariatu systematycznego, długoterminowego, bo jak wynika z badań jest to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków. Wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką albo wcale. W ramach Korpusu Solidarności oferujemy m.in. spotkania, szkolenia, staże, debaty, konkursy, unikalne projekty dla wolontariuszy. Zapewniamy pomoc w znalezieniu wolontariatu i doradztwo w zakresie organizacji wolontariatu w placówkach. Działania adresujemy do wszystkich grup wiekowych i środowisk. Do kiedy wdrażany będzie Program? Czy niesie za sobą jakieś korzyści dla wolontariuszy?

Korpus Solidarności będzie wdrażany do 2030 roku. Na terenie województwa podlaskiego ww. działania projektowe wdrażamy na terenie subregionu suwalskiego i łomżyńskiego do końca tego roku, w przyszłym roku te same działania dedykowane są subregionowi białostockiemu i bielskiemu, jednak żniwo działań projektowych mamy nadzieję zbierać również długo po zakończeniu projektu. Razem z pozostałymi 16 realizatorami regionalnymi programu w kraju oraz Narodowym Instytutem Wolności, jako organizacją koordynującą realizację programu, wypracowujemy katalog realnych korzyści dla organizatorów, koordynatorów i wolontariuszy, m.in. typu Karta Wolontariusza, która będzie uprawniała wolontariusza do zniżek u partnerów programu. Ale mamy też cichą nadzieję, że będzie to jedynie dodatek do największej korzyści jaką jest niesienie pomocy. Gorąco zapraszamy do kontaktu z nami i do udziału w projekcie „Partnerstwo dla wolontariatu” i zaangażowanie się w Korpus Solidarności – wolontariat długoterminowy.

Informacje dodatkowe:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91

tel./fax 87 565 02 58, e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl

www.pryzmat.org.pl

„Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych w ramach Korpusu Solidarności Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”