W ubiegłą sobotę do Augustowa przyjechała komora ogniowa, która służy strażakom do ćwiczeń praktycznych związanych z pożarami wewnętrznymi. Druh Dariusz z firmy OLC Fire przeprowadził zajęcia teoretyczne związane z akcjami gaśniczymi, a następnie wraz z kilkunastoma strażakami z Jeleniewa, Gib, Tajna Starego oraz z Augustowa przeprowadził zajęcia praktyczne w komorze.

Przedstawiona również została symulacja pożaru domu na przykładzie makiety. Zajęcia odbyły się na terenie jednostki OSP Augustów-Lipowiec.

„Tego rodzaju ćwiczenia są niezwykle ważne, dają możliwość strażakom ratownikom obserwacji zjawisk, które zachodzą podczas pożarów wewnętrznych. Poprawiają nasze wyszkolenie i nabyte umiejętności Temperatura wewnątrz komory osiąga wartość 600 stopni Celsjusza. Każdy z druhów również mógł sprawdzić swoją odporność psychiczną na skrajnie trudne warunki w jakich się znalazł”

– wyjaśnia druh Zbysław Kurczyński

Komora ogniowa służy do symulacji zjawisk, jakie zachodzą w pomieszczeniu podczas pożaru. Komora ta składa się z dwóch części: części służącej do umieszczenia materiałów palnych, z możliwością obudowania ścian i sufitu materiałami symulującymi palny wystrój wnętrza oraz części obserwacyjnej, umożliwiającej w pierwszej fazie rozwoju pożaru obserwację zjawisk towarzyszącym spalaniu się materiałów. W miarę rozwoju pożaru, obejmuje on całą objętość komory ogniowej i umożliwia obserwacje rozprzestrzeniania się płomienia przez niespalone pary i gazy zebrane pod sufitem, a w konsekwencji obserwację rozgorzenia.

Prezes jednostki OSP Augustów-Lipowiec Zbysław Kurczyński składa podziękowanie druhnie Agnieszce Klepackiej za pomysł i realizację przedsięwzięcia oraz druhowi Grzegorzowi Nizio za wszelką pomoc.

(i)