2 lipca 2020

WIELU KLIENTÓW NIE NOSI MASECZEK W SKLEPACH

1 miesiąc temu / 0 comments

Epidemia jeszcze się nie skończyła, wciąż obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Przypomina o tym Ministerstwo Zdrowia. Wielu klientów sklepów lekceważy te zalecenia, a sprzedawcy często nie chcą albo boją się zwrócić uwagę. Obowiązek zakrywania ust i nosa jest także w komunikacji zbiorowej – w autobusach i pociągach. Relacja Adama Janczewskiego Za lekceważenie tego obowiązku policja może ukarać nas mandatem w wysokości do 500 zł. autor: Adam Janczewski / radio.bialystok.pl

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIASTA AUGUSTOWA ZWANEGO „LIPOWIEC I”

1 miesiąc temu / 0 comments

Burmistrz Miasta Augustowa 23-06-2020 r. OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Lipowiec I” Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i uchwały Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 marca 2015 r. oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku … więcej >

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

1 miesiąc temu / 0 comments

 o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 3/2020 z dnia 19.06.2020r.             Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 19.06.2020r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2020r., sprostowanego w dniu 09.03.2020r., Burmistrza Miasta Augustowa, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową ulicy Masztowej i Krętej w Augustowie od km 0+000 do km 0+228,50 w zakresie budowy: jezdni z … więcej >