Zakończyła się pilotażowa edycja  grantów edukacyjnych w ramach Augustowskich Projektów Edukacyjnych 2019 r.

W celu wspierania rozwoju edukacji w Mieście Augustów ustanowiono granty na realizację projektów edukacyjnych, których zadaniem było:

 1. wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli,
 2. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 3. inspirowanie szkół do rozszerzania oferty zajęć pozaszkolnych służących rozwijaniu, indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów, jak również organizujących czas wolny,
 4. inspirowanie szkół do rozwoju edukacji, sportu, kultury i dziedzictwa regionalnego,
 5. stymulowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży zdolnej i utalentowanej,
 6. inspirowanie nauczycieli do rozwijania działalności pozaszkolnej i aktywizowania środowiska lokalnego.

Nauczyciele szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Augustów wystąpili z inicjatywą organizacji działań o charakterze: edukacyjnym, kulturalnym i artystycznym, dzięki którym dzieci i młodzież  rozwijały swoje pasje i zainteresowania.

W ramach pierwszej edycji grantów zorganizowano łącznie 325 godzin zajęć pozalekcyjnych, w których wzięło udział 310 dzieci/uczniów.

Dzięki zaangażowaniu augustowskich nauczycieli zorganizowano następujące zajęcia:

1 Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie

 • „Roztańczone Jedyneczki”
 • „Elementy informatyki dla dzieci 6 letnich”
 • „Zajęcia metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”

2 Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie

 • „Mały przedszkolak, tworząc, bawiąc uczy się- program zintegrowanych zajęć  edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym”
 • „Sześciolatek na 6”- zajęcia wyrównawcze
 • „Od skakania do pisania„

3 Przedszkole Nr 4 w Augustowie

 • „Nowoczesny przedszkolak”- podstawy kodowania w przedszkolu od najmłodszych lat

4 Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie

 • „Muzyka najlepsza aktywnością przedszkolaka”
 • „Programowanie i kodowanie na dywanie”
 • „Rączki pracują- od zabawy do precyzji” Zajęcia z zakresu Terapii Ręki
 • „Mali badacze- eksperymenty i doświadczenia”

5 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

 • „Jaka historia łączy pokolenia?”
 • „Zwinne palce- bystry umysł”
 • „Szkolna akademia kodowania”
 • „Kreatywni na co dzień”

6 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

 • „Podróże z klasą”
 • „Na lubelską nutę”
 • „Zajęcia utrwalające wiedzę i umiejętności matematyczne dla klas V”

7 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie

 • „Gra z lekturą”
 • „Zajęcia artystyczne – koło plastyczne”
 • „Kółko gier planszowych”

8 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie

 • „Genetyka na szóstkę”

Dziękujemy nauczycielom za ich zaangażowanie, a dzieciom i młodzieży za aktywny udział.

urzad.augustow.pl