13 października w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy dot. patronatu British-American Tobacco Polska S.A. nad klasami kształcącymi w zawodzie technik mechanik.

W imieniu Powiatu Augustowskiego umowę podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, ze strony BAT: Edyta Chalot-Kowalska – Członek Zarządu i Małgorzata Lewandowska-Żywna – Prokurent, natomiast w imieniu Zespołu Szkół Technicznych: Maciej Oleksy – Dyrektor Szkoły.

Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej uczniów klas technik mechanik i wyposażenie ich w oczekiwane przez pracodawców umiejętności zawodowe, Firma BAT zobowiązuje się do organizacji pokazów nowych technologii i maszyn, wizyt w zakładzie pracy, a także przeprowadzenia szkoleń przedmiotowych dla uczniów i nauczycieli. W celu zwiększenia szans na rynku pracy młodzież będzie mogła uczestniczyć w zajęciach lub praktykach zawodowych. Ponadto BAT ufunduje stypendia dla najlepszych uczniów.

Red.

|augustowski.home.pl