Czternastego października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty.

Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym w świecie ministerstwem oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach. Na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powołał ją 14 października 1773 r. Sejm Rozbiorowy. Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.
Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku nie odbyły się tradycyjne obchody wojewódzkie Dnia Edukacji Narodowej. W Augustowie odbyły się natomiast uroczyste obchody miejskie DEN w Szkole Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej oraz powiatowe w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. My uczestniczyliśmy w uroczystości zorganizowanej przez Powiat Augustowski w ACE.

Uroczystość była skromniejsza niż w latach poprzednich. Nie było części artystycznej, a na sali zasiadła ograniczona liczba gości podyktowana koniecznością dostosowania się przez organizatorów do wymogów związanych z sytuacją epidemiczną.

Zgromadzonych przywitała Bożenna Kondracka, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Następnie wysłuchaliśmy wystąpienia Jarosława Szlaszyńskiego, Starosty Augustowskiego. Można go odsłuchać w nagraniu niżej >>>

Mówi Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński

Dzień Edukacji Narodowej to również czas, w którym nauczyciele i pedagodzy otrzymują wyróżnienia oraz nagrody za swoją pracę. Dziś również Powiat Augustowski nagrodził nauczycieli oraz uczniów za wybitne osiągnięcia w ich pracy i nauce. Oto lista wyróżnionych i nagrodzonych.

Za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawcze j i opiekuńczej nagrody otrzymali:

  1. Elżbieta Klekotko – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,                
  2. Hanna Suszyńska – II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie,
  3. Jadwiga Motuk – Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie,
  4. Jacek Szybajło – Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie,
  5. Zdzisław Dzierżyński – Zespół Szkół Technicznych w Augustowie,
  6. Beata Skowrońska – Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie,
  7. Roman Krzyżopolski – Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie,
  8. Rafał Jeruć – Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie.

Oto lista uczniów którym wręczono stypendia szkolne za wyniki w nauce, przyznane na I semestr roku szkolnego 2020/2021:

Imię i nazwisko uczniaSzkoła
Agnieszka RowińskaZespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Michał CilulkoZespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Anna Gorajewska11 Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Klaudia KuczyńskaII Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Sylwia SzymborskaAugustowskie Centrum Edukacyjne Technikum Nr 1 w Augustowie
Agata LisowskaAugustowskie Centrum Edukacyjne Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Augustowie
Radosław KondrackiZespół Szkół Technicznych Technikum Nr 2 w Augustowie
Marzena RozmysłowiczZespół Szkół Technicznych Branżowa Szkoła 1 stopnia Nr 2 w Augustowie

Stypendia szkolne za wyniki sportowe, przyznane na I semestr roku szkolnego 2020/2021 otrzymali:

Imię i nazwisko uczniaSzkoła
Dominik KisielZespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Mikołaj WalulikZespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Gabriela KoszyckaII Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Igor Domaszewski11 Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Maciej Piekarski11 Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Błażej Jakub Chodorowski – WojewnikAugustowskie Centrum Edukacyjne Technikum Nr 1 w Augustowie
Jakub TomkiewiczAugustowskie Centrum Edukacyjne Technikum Nr 1 w Augustowie
Łukasz BarszczewskiAugustowskie Centrum Edukacyjne Technikum Nr 1 w Augustowie
Krzysztof Gąsiewski       Zespół Szkół Technicznych Technikum Nr 2 w Augustowie

Nauczycielom w dniu ich święta życzymy samych dobrych chwil w ich życiu zawodowym i prywatnym a uczniom jak najlepszych wyników w nauce.

|Bart.

https://www.facebook.com/media/set?vanity=augustow.org&set=a.3505238042875783
https://www.facebook.com/media/set?vanity=augustow.org&set=a.3505238042875783