Podczas obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, radny Leszek Cieślik poruszył kwestię zasiadania wiceburmistrza Filipa Chodkiewicza w zarządzie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego. Zwrócił uwagę, że wiceburmistrz wydaje decyzje administracyjne dotyczące augustowskich przedsiębiorców.

To jest naprawdę delikatny wstyd, kiedy Burmistrz Miasta, w pana przypadku wydający decyzję z upoważnienia Burmistrza jest w takiej organizacji. Czy nie zachodzi podejrzenie, że będzie pan preferował kogoś? (…) Myślę, że na okres burmistrzowania, kiedy jest pan zastępcą burmistrza i wydaje decyzje z upoważnienia, to powinien pan przynajmniej zawiesić tą działalność, mimo że prawnie jest to dopuszczalne

– mówił radny Leszek Cieślik.

– Oczywiście biorę to sobie do serca i przemyślę. Natomiast, to wszystko o czym pan mówił opiera się na jakichś domysłach, więc rozmawiajmy o faktach. (…) Ja przyjmuję te uwagi, natomiast proszę być spokojnym, że nie zachodzi tutaj żadna sytuacja której występowanie pan sugerował

– odpowiedział wiceburmistrz Filip Chodkiewicz.

Zdaniem Leszka Cieślika zasiadanie wiceburmistrza w zarządzie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego może mieć wpływ na przystąpienie lub nie augustowskich przedsiębiorców do ZPiPWP

|Bart. / www.augustow.org

Wypowiedzi wiceburmistrza Filipa Chodkiewicz i radnego Leszka Cieślika