Frekwencja II tury wyborów prezydenckich w kraju, na godzinę 17:00 wynosiła 52,10.

W poszczególnych województwach:

WARMIŃSKO-MAZURSKIE – 48,65%

POMORSKIE – 52,46%

ZACHODNIO-POMORSKIE – 51,20%

LUBUSKIE – 49,91%

DOLNOŚLĄSKIE – 50,67%

OPOLSKIE – 46,20%

ŚLĄSKIE – 51,28%

MAŁOPOLSKIE54,58%

PODKARPACKIE – 52,20%

LUBELSKIE – 51,33%

PODLASKIE – 50,86

KUJAWSKO-POMORSKIE – 50,10%

WIELKOPOLSKIE – 52,14%

ŁÓDZKIE – 52,96%

ŚWIĘTOKRZYSKIE – 51,39%

MAZOWIECKIE – 55,55%

W Augustowie do godz. 17:00 zagłosowało 52,22% wyborców. W I turze, do tej samej godziny swoje głosy oddało 47,04% wyborców.  

Dla porównania frekwencja w wyborach prezydenckich na godzinę 17:00 w roku 2005 wyniosła 42,10%, w roku 2010 było to 40,51%. W pierwszej turze tegorocznych wyborów do godz. 17:00 zagłosowało 47,89%.

 źródło: dane Państwowej Komisji Wyborczej

|Bart.