Na granicy z Litwą oraz na przejściach granicznych z Białorusią trwa kontrola sanitarna. Kontroli poddawane są wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski.

Na granicy z Litwą działają dwa punkty kontroli sanitarnej w Budzisku i w Ogrodnikach. Kontrolowane są busy i autobusy, którymi podróżują osoby wjeżdżające do Polski. Na granicy z Białorusią kontrola sanitarna prowadzona jest w 6 przejściach granicznych na kierunku wjazdowym do Polski: w Kuźnicy (kolejowe i drogowe przejście graniczne), Bobrownikach, Połowcach, Siemianówce i Białowieży. Kontroli poddawane są wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski.

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej prowadzą kontrolę sanitarną polegającą na dokonywaniu pomiaru temperatury. Funkcjonariusze Straży Granicznej rozdają i odbierają karty lokalizacji pasażera/kierowcy oraz dokonują weryfikacji danych osobowych na podstawie dokumentów tożsamości.

W przypadku osoby zgłaszającej złe samopoczucie i z podwyższoną temperaturą, dalsze czynności realizować będą służby sanitarne zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA.

|podlaski.strazgraniczna.pl