Zdaniem przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie Alicji Dobrowolskiej, powinniśmy to brać pod uwagę przy ocenianiu aktualnego stanu technicznego budynku dworca kolejowego w Augustowie.

Dworzec kolejowy w Augustowie www.augustow.org

Swoją opinię, Alicja Dobrowolska wyraziła na wczorajszym (7.12.) wspólnym posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie. Część radnych poruszyła temat dworca podczas dyskusji w punkcie posiedzenia nt. zaopiniowania projektu budżetu miasta na 2021 rok.

Radna poparła swoje stanowisko uruchomieniem w budynku poczekalni dworcowej, co poprawiło warunki oczekującym na pociąg. Fakt niewątpliwie ważny dla podróżnych, mniej wnoszący do głównego tematu, czyli dawno zapowiadanego i oczekiwanego przez mieszkańców Augustowa remontu budynku dworca.  

Po odkupieniu przez Miasto obiektu od prywatnego przedsiębiorcy, radni większościowego ugrupowania w RM Nasze Miasto, zapowiadali szybkie rozpoczęcie prac remontowych budynku. Minęło już 3 lata od wspomnianej deklaracji, budynek niszczeje i nadal nie wiadomo, kiedy konkretnie możemy spodziewać się zapowiadanego remontu? Radna Alicja Dobrowolska, w tym krótkim fragmencie swojej wypowiedzi odpowiedziała zainteresowanym.

 – Czekamy teraz na dofinansowanie i w takim standardzie jak to teraz jest musi być. Nie jest to tak źle. (…) W tej chwili nie ma jeszcze takiego programu. Próbujemy w różnych źródłach szukać dofinansowania, bo nie jest to mała kwota.

|Bart.