zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org (arch.)

Na środę 15. Lipca zaplanowane zostało spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Części Miasta Augustowa Zwanego „Lipowiec I”.

Kiedy odbędzie się spotkanie konsultacyjne na temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obok byłego Tartaku? –  zapytał wiceburmistrza Filipa Chodkiewicza, na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rozwoju RM radny Adam Sieńko.

Wiceburmistrz odpowiedział, że dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie ul. M. Konopnickiej 5, w sali gimnastycznej (wejście od ul. Sosnowej od strony parkingu).  

Zdaniem radnego Sieńko, informacja na ten temat nie wybrzmiała wystarczająco wyraźnie w przestrzeni publicznej. Mieszkańcy, którzy skierowali pytania w sprawie Planu, do dziś nie otrzymali odpowiedzi od Burmistrza. Inna sprawa, to godzina organizacji spotkania.

Godzina 12:00 to pora, kiedy większość ludzi bezpośrednio zainteresowanych zmianami „za ich płotem”, jest jeszcze w pracy

 – zwrócił uwagę radny.

– Te petycje, to tak naprawdę były uwagi do projektu MPZP, które były złożone w ramach, poprzedniego wyłożenia projektu Planu do publicznego wglądu, czyli mniej więcej w miesiącu luty i marzec. Zgodnie z prawem Burmistrz rozpatruje takie uwagi w formie zarządzenia. Zarządzenie dostępne jest w BIP-ie. Prawo nie przewiduje odpowiadania na każdą z uwag

– odpowiedział Marek Sadowski – kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki

– Może warto jednak jeszcze zareagować i z tą informacją dotrzeć do ludzi tak, żeby później nie zarzucono ani nam jako radnym, ani urzędowi miasta, że nie byli powiadomieni w sposób właściwy i skuteczny

– apelował radny Sieńko.

Wiceburmistrz Filip Chodkiewicz obiecał, że dołoży starań aby kolejne konsultacje w tej sprawie zorganizowano w odpowiedniejszej godzinie.

|Bart.