Informujemy, że na terenie Powiatu Augustowskiego aktualna sytuacja epidemiologiczna, w oparciu o dane przekazane przez PSSE w Augustowie oraz SP ZOZ w Augustowie, na dzień 24 listopada, na godz. 9.00, przedstawia się następująco:

  1. liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 – —*
  2. liczba osób, u których w ciągu ostatniej doby wykryto wirusa SARS-CoV-2 – —*
  3. liczba osób objętych kwarantanną – —*
  4. liczba pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Augustowie – 107, w tym z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 101, z podejrzeniem – 4, inne choroby – 2
  5. liczba pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 z powiatu augustowskiego hospitalizowanych w innych szpitalach – —*

* GIS wprowadza nowy model raportowania sytuacyjnego zakażeń

Ze względu na panującą epidemię apelujemy o zachowanie dystansu społecznego, ograniczenie do minimum przemieszczania się oraz zachowanie wszelkich rygorów bezpieczeństwa sanitarnego i stosowanie się do rekomendacji.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego