Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił kwoty jakie szpitale otrzymują za leczenie pacjentów z Koronawirusem. Szpitale zostały podzielone na cztery kategorie.

zdjęcie ilustracyjne

Kategorie te przedstawiają się następująco:

  • I poziom: szpitale, w których utworzono tzw. łóżka buforowe, przeznaczone dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia Koronawirusem.
  • II poziom: szpitale, które zajmują się leczeniem COVID-19, czyli pacjentów z pozytywnym wynikiem testu. Obejmują opieką także pacjentów z podejrzeniem zakażenia Koronawirusem.
  • III poziom: szpitale, do których trafia pacjent z COVID-19, lecz głównym powodem jego hospitalizacji nie jest COVID-19.
  • IV poziom: to szpitale hybrydowe, które łączą w sobie zadania np. szpitala II i III poziomu. Koordynują opiekę nad pacjentami z COVID-19 w każdym województwie.

Placówki I, II i IV poziomu zabezpieczenia otrzymują 185 zł za pobyt pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia za leczenie pacjenta z COVID-19, z uwzględnieniem poziomu jego saturacji otrzymają odpowiednio 330 zł/osobodzień w przypadku saturacji równiej lub wyższej niż 95% i 630 zł/osobodzień w przypadku saturacji poniżej 95%.

Za hospitalizację pacjentów chorych na COVID-19, którzy wymagają wentylacji mechanicznej poza oddziałem intensywnej terapii szpitale II i IV poziomu otrzymują 1 154 zł/osobodzień.

W sytuacji, gdy pacjent z COVID-19 wymaga wentylacji mechanicznej na oddziale intensywnej terapii, wówczas szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia otrzymują od 919 zł do 5 298 zł/osobodzień.

Placówki III i IV poziomu zabezpieczenia za hospitalizację pacjenta z COVID-19, który wymaga leczenia specjalistycznego, otrzymują środki za to leczenie na podstawie klasyfikacji JGP konkretnego świadczenia specjalistycznego.

Natomiast szpitale tymczasowe otrzymują następujące środki:

  • Szpitale tymczasowe b dla pacjentów z COVID-19 otrzymują 822,43 zł/dobę.
  • Szpitale tymczasowe za dostępność jednego stanowiska umożliwiającego prowadzenie wentylacji mechanicznej pacjenta z COVID-19 otrzymają 3 773,70 zł/dobę.
  • Szpitale tymczasowe za gotowość do udzielania świadczeń w punkcie przyjęć otrzymują 18 299 zł/dobę.
  • Za leczenie pacjenta z COVID-19 szpitale tymczasowe otrzymują 1 026,40 zł/osobodzień.
  • Za leczenie pacjenta z COVID-19, który wymaga wentylacji mechanicznej, otrzymują 4 321,14 zł/osobodzień.

W szpitalach tymczasowych opłaty za leczenie nie łączą się z opłatami za dostępność. Stawki za dostępność i leczenie pacjentów z COVID-19 w szpitalach tymczasowych uwzględniają dodatkowe środki na wynagrodzenie personelu medycznego, które każdorazowo po zakończeniu miesiąca będą podlegały rozliczeniu z NFZ przez pomniejszenie wartości przekazywanych środków o dopłatę równą 100% w stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia danego pracownika lub o wysokość wynagrodzeń łącznie z dodatkami, wypłacanych przez wojewodę. Szpitale tymczasowe nie otrzymują rekompensaty za utracone przychody. 

Źródło: NFZ 

|wartowiedziec.pl