Mając na względzie zdrowie osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prosi o zawieszenie zajęć prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Pismo w tej sprawie skierował w środę do wszystkich wojewodów prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz. Zdjęcie YouTube

Komunikat Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z dnia 11 marca 2020 r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podejmuje szereg działań, które mają zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród osób niepełnosprawnych.

Mając na względzie zdrowie osób niepełnosprawnych, zrozumiałym będzie zawieszenie zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Pismo w tej sprawie zostało przekazane wojewodom. Finansowanie placówek, w tej wyjątkowej sytuacji, nie zostanie wstrzymane.

Organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecane przez Fundusz, w przypadku trudności w realizacji umów wynikających z zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19 informujemy, że zarząd PFRON przyjmie rozwiązania umożliwiające realizację części projektów zaplanowanych na marzec 2020 r. w terminie późniejszym oraz ich rozliczenie.

W trosce o naszych współpracowników apelujemy o ograniczenie wizyt w oddziałowych punktach kontaktowych PFRON, jednocześnie zachęcamy do korzystania z naszych infolinii. Konsultanci odpowiadają na wszelkie pytania związane z wpłatami obowiązkowymi, systemem obsługi wsparcia, dofinansowaniami do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wsparciem dla osób indywidualnych.

Wszystkim osobom korzystającym ze wsparcia Funduszu przypominamy też o możliwości składania wniosków i sprawozdań za pośrednictwem naszych platform internetowych. Korzystanie z tych systemów jest możliwe bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Państwową Inspekcją Sanitarną na bieżąco przekazujemy osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności aktualne i rzetelne informacje o tym, jak chronić się przed zarażeniem koronawirusem.

|pfron.org.pl