Już po raz szesnasty województwo podlaskie będzie wybierać swoje najlepsze, najbardziej prestiżowe produkty – w czwartek, 2 stycznia rozpoczął się nabór zgłoszeń do kolejnej edycji nagrody Podlaska Marka! Nowością są dwie kategorie tematyczne – to „Biznes” i „Projekt 4.0”.

Na przestrzeni lat konkurs na bieżąco podążał za zmianami społecznymi i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wprowadzane były modyfikacje regulaminu. W tym roku zmodernizowana wersja zawiera zmiany szczególnie istotne, bo dotyczące samych kategorii konkursowych.

Dotychczas Kapituła konkursu przyznawała nagrodę w sześciu kategoriach tematycznych, jednak w związku z rosnącym zainteresowaniem oraz sugestiami rozbudowy zakresu konkursu zgłaszanymi przez uczestników obecne wydanie regulaminu nagrody Podlaska Marka zostało rozszerzone o nowe kategorie tematyczne. O nagrodę w kategorii „Biznes” będą ubiegać się firmy, które w podejmowanych działaniach i inicjatywach gospodarczych kierują się ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. To także okazja do uhonorowania przedsiębiorstw stosujących zasadę dostępności oraz inicjujących programy edukacyjne skierowane do absolwentów. Kolejna nowa branża to „Projekt 4.0”, skierowana do tych firm, które efektywnie realizują założenia Przemysłu 4.0, miedzy innymi poprzez integrację ludzi oraz sterowanych cyfrowo maszyn z internetem i technologiami informacyjnym. Ponadto, oprócz nowych pozycji w regulaminie, kategoria „Produkt” została formalnie podzielona na dwie grupy: „Produkt Spożywczy” i „Produkt Użytkowy”.

Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej cenionych plebiscytów odbywających się na terenie regionu, organizowany od 2004 r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w konkursie rywalizowało łącznie kilkaset produktów, które do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski.

Założenia, historia i nowy regulamin Konkursu Podlaska Marka dostępne są na stronie: https://podlaskamarka.pl/

źródło: Biuro Współpracy z Zagranicą i Promocji UMWP

|Bart.