W związku z sukcesywnym przybywaniem drzew martwych (głównie świerków zabitych przez korniki) w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki edukacyjnej, wewnątrz rezerwatu Kozi Rynek, zamknęliśmy część trasy dla ruchu turystycznego. Ponieważ stan techniczny drewna martwych drzew systematycznie się pogarsza i w każdej chwili może dochodzić do niekontrolowanych upadków, przebywanie w ich pobliżu może zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.

fot. Archiwum Nadleśnictwa Augustów

     Z uwagi na skalę zjawiska, oraz fakt, że posusz stojący jest cenniejszy z punktu widzenia bioróżnorodności, zaniechaliśmy ścinki martwych drzew, które zwłaszcza w rezerwacie powinny ulegać powolnemu naturalnemu rozpadowi. Odcinek ścieżki udostępniony do zwiedzania obejmuje najciekawsze przyrodniczo fragmenty, jak również pozwala na dotarcie do mogiły powstańczej.

augustow.bialystok.lasy.gov.pl