Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 19 lutego 2020 r. /środa/ o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie. Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie propozycji zmian rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w Augustowie.

Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

/Aleksandra Maria Sigillewska/