Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 18. maja br., radna Izabela Piasecka złożyła skargę na działanie burmistrza Mirosława Karolczuka. Streszczając, chodzi w niej o to, że realizując mandat radnego Rady Miejskiej w Augustowie 14. maja 2020 r. wraz z radną Aleksandrą Sigiellewską chciała wziąć udział w spotkaniu z najemnicami mieszkań komunalnych zorganizowanym w gabinecie burmistrza. Tematem spotkania miała być podwyżka cen za czynsz w lokalach komunalnych. Radne, z niewiadomych dla nich przyczyn nie zostały wpuszczone do gabinetu. Jak napisała w swoje skardze radna Izabela Piasecka – nie podano im przyczyn takiej decyzji. Podkreśliła, że na to spotkanie zostały zaproszone przez delegację mieszkańców biorących udział w tym spotkaniu.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Skarga na działania Burmistrza radnej Izabeli Piaseckiej

Wiceburmistrz wyjaśniał, że na godzinę przed spotkaniem została uzgodniona lista osób, które miały w nim uczestniczyć. Radnych na tej liście nie było.

Nikt mnie nie poinformował, że Panie chcą w tym spotkaniu uczestniczyć – skomentował Burmistrz Karolczuk i dodał, że gdyby został o tym poinformowany nie byłoby żadnego problemu.

Radna Sigiellewska odpowiedziała, że sekretarka burmistrza wchodziła do jego gabinetu i informowała, że radne chcą wejść i uczestniczyć w tym spotkaniu. Nikt do nich nie wyszedł i po 15. minutach oczekiwania wyszły z budynku.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji RM wypowiadało się kilka osób. Ich wypowiedzi zawierały różne punkty widzenia na temat tego, co ujęła w swojej skardze radna Izabela Piasecka. Również na temat tego, co wypracowano w wyniku tych rozmów. Zabrakło nam jednak głosu przedstawicieli mieszkańców biorących udział w spotkaniu. Poprosiliśmy jedną z tych osób o odpowiedź na kilka pytań.

Spotkanie odbyło się i było dość owocne, zdaniem wiceburmistrza Chodkiewicza. Wiem, że poszliście tam aby zabiegać o odsunięcie w czasie opłat czynszowych w nowej wysokości. Mam przed sobą kopię porozumienia które tego dnia zostało zawarte. Widzę 7 punktów.O krótką wypowiedź na ten temat poprosiłem Dariusza Kuklińskiego reprezentującego mieszkańców.

Według Burmistrza i jego zastępcy radne nie zostały wpuszczone na spotkanie, ponieważ nie było ich na liście uczestników. Dlaczego nie wpisaliście pań radnych na listę, o której mówił Wiceburmistrz?

Informacja o osiągnięciu porozumienia w tej sprawie mogła sugerować, że emocje z tym związane opadną, a strony konfliktu znalazły rozsądne rozwiązanie tej sytuacji. Czy tak jest?

I jeszcze jedno pytanie – czy jesteście zadowoleni z wyników tego spotkania?

|Bart.

* Całość nagrania ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Augustowie dostępna na stronie urzędu miejskiego.