Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 7 grudnia 2020 r. (poniedziałek)  o godz. 12.30 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzeń: Komisji do spraw Budżetu; Komisji Rewizyjnej; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2021 rok.

4. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzeń: Komisji Rewizyjnej; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.

7. Wypracowanie przez Komisję do spraw Budżetu ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej.

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji do spraw Budżetu.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

                                                                                   Z poważaniem

                                                           Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej:

                                                                     (-) Emilian Jasyen Al-Khameri

                                                                     (-) Jolanta Oneta Roszkowska

                                                                     (-) Mirosław Zawadzki

                                                                     (-) Dariusz Ostapowicz

                                                                     (-) Sylwia Bielawska