Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie – Wydział Spraw Społecznych, budynek Straży Pożarnej, ul. Brzostowskiego 2, pokój 101, tel. 87 643 80 65. 

Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

Wyniki konkursu – pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Wyniki konkursu – przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wyniki konkursu – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

PLIKI

 zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_wynikow_z_zakresu_dzialalnosci_na_rzecz_dzieci_i_mlodziezy.pdf 822.24 KB
 zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_wynikow_z_zakresu_przeciwdzialania_uzaleznieniom.pdf 822.24 KB
 zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_wynikow_z_zakresu_pomocy_spolecznej.pdf 621.6

urzad.augustow.pl