Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2021 r. w zakresie:

  1. ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  2. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  3. promocji wolontariatu,
  4. działalności na rzecz osób starszych.

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, tel. 87 643 80 59, pon-pt w godz. 7.30-15.30, ul. Brzostowskiego 2.

Termin składania ofert upływa: 18 stycznia 2021 r. do godz. 15.30.

| augustow.pl