Noworoczne posiedzenie prezydium WRDS w Białymstoku odbyło się w piątek (03.01) w hotelu Knieja w Supraślu. Głównym punktem spotkania był wybór nowego przewodniczącego Rady, którym został Józef Mozolewski, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.

Posiedzenie otworzył Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski i Przewodniczący WRDS w ubiegłym roku. – W imieniu swoim i biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego chciałbym życzyć Państwu, aby w tym roku dialog społeczny się rozwijał i żeby Rada coraz mocniej zyskiwała na znaczeniu.

Następnie członkowie WRDS podsumowali rok 2019, w którym odbyło się łącznie dziewięć spotkań plenarnych. Wojewoda podkreślał, że mała liczba zebrań spowodowana była jesiennymi wyborami parlamentarnymi.

Kolejnym oraz najważniejszym punktem obrad był wybór nowego Przewodniczącego WRDS. Część związkowa przedstawiła swojego kandydata – Józefa Mozolewskiego. Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” został wybrany  jednogłośnie i oficjalnie rozpoczął swoją kadencję, która trwać będzie  dokładnie jeden rok kalendarzowy. – Inicjatywy nie lecą z nieba, tylko z naszego zaangażowania. Będę starał się zmienić nasz sposób funkcjonowania tak, aby uatrakcyjnić promocję Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Nasze działania muszą wyjść na zewnątrz – zapowiedział nowy Przewodniczący WRDS.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem frekwencji na posiedzeniach Prezydium oraz plenarnych w roku 2019.

*********

Rada działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej. Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego należy do prezydium Rady  oraz jest jej wiceprzewodniczącym.

bm

|wrotapodlasia.pl