W piątek (27.11) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Białystok Południe do Plosek o długości prawie 13 km. To pierwszy fragment z dziesięciu międzynarodowej trasy Via Carpatia w woj. podlaskim, który przechodzi do etapu realizacji. Do końca roku GDDKiA planuje podpisanie umów na kolejne odcinki tej drogi, stanowiącej też obwodnicę Białegostoku.

Umowę podpisano podczas wideokonferencji, w której wzięli również udział: wiceminister infrastruktury Rafał Weber, wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski i wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

– Dotrzymujemy słowa i rozpoczynamy proces realizacji Via Carpatii na Podlasiu! Wyrównujemy szanse regionów Polski, a zarazem tworzymy międzynarodowy korytarz transportowy – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.  

Podpisana w piątek (27.11) umowa na odcinek od węzła Białystok Południe do Plosek nad Narwią to pierwsza z trzech najbliższych umów na realizację trasy S19 w woewództwie podlaskim.  

– Jeszcze w tym roku planujemy podpisać kontrakty z wykonawcami odcinków Księżyno – Białystok Południe (wraz z DK65 do Grabówki) oraz Białystok Zachód – Księżyno. W ten sposób w realizacji będzie już cała tzw. południowa obwodnica Białegostoku wraz z wylotem w stronę Bielska Podlaskiego – informował Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

– W pierwszej połowie 2021 r. planujemy podpisanie umów na pozostałe odcinki S19 w województwie podlaskim, na które w tym roku ogłosiliśmy przetargi – dodał szef GDDKiA. 

Eska nad Narwią

Odcinek Białystok Południe (bez węzła) – Ploski nad Narwią ma długość 12,73 km. Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Rodzaj konstrukcji nawierzchni – beton czy asfalt – wybierze wykonawca. Zadanie obejmować będzie też budowę 16 obiektów inżynierskich, w tym 160-metrowego mostu nad doliną Narwi i osiem przejść dla zwierząt. Na tym fragmencie S19 zaplanowany został węzeł Zabłudów, zapewniający relację Białystok – Zabłudów – Juchnowiec Kościelny.

Wykonawcą zadania o wartości 396,9 mln zł jest firma Mota Engil Central Europe.

– Trasę Via Baltica zamknęliśmy decyzyjnie. Przyszedł czas na Via Carpatię. Jesteśmy panie ministrze gotowi, aby równie szybko, sprawnie wydawać kolejne decyzje ZRID – zwracał się wojewoda podlaski do wiceministra infrastruktury Rafała Webera. 

Harmonogram prac

  • III/IV kwartał 2021 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
  • II kwartał 2022 r. – uzyskanie decyzji ZRID
  • 2022-2024 – lata realizacji

Dane techniczne

  • Przekrój docelowy – 2×2
  • Liczba i szerokość pasów ruchu – 2 x 2 x 3,5 m
  • Pas dzielący wraz z opaskami – min. 5 m
  • Prędkość projektowa – 120 km/h
  • Pas awaryjny – 2,5 m
  • Kategoria ruchu – KR 6
  • Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
|Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku