PODSUMOWANIE PROJEKTU „KAŻDA ROZMOWA JEST SUKCESEM”

Autor / 4 miesiące temu / Czytelnicy piszą / Komentarze

Stowarzyszenie Specjalistów Edukacji Psychospołecznej „Wiedza i Rozwój” realizowało Projekt „Każda rozmowa jest sukcesem”. Projekt był zrealizowany ze środków Fundacji PZU.

 Skutki epidemii wywołanej przez covid-19 widoczne są w środowisku, w którym działamy, wśród osób z powiatu Augustowskiego. Z tą myślą powstał nasz projekt. Widzieliśmy negatywne konsekwencje koniecznej izolacji społecznej dla rodzin, dzieci i młodzieży w sferze psychicznej: osamotnienie, stany lękowe i depresyjne, problemy wychowawcze i partnerskie, finansowe, problemy w radzeniu sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi.

Odbiorcami naszych działań były osoby z rodzin dotkniętych różnego typu problemami, problem alkoholowy, kryzys psychiczny, objęte kwarantanną oraz te, które straciły źródło dochodu. Uczestnicy projektu otrzymali zwiększony dostęp do pomocy specjalistycznej.

Odbyły się indywidualne konsultacje i doradztwo psychologiczne w ilości 30 godzin (10 osób po 3 spotkania), coaching indywidualny w ilości 10 godzin (10 osób po jednym spotkaniu), zajęcia socjoterapeutyczne w ilości 14 godzin w małych 4 osobowych grupach. Zarówno dzieci jak i dorośli bardzo doceniali możliwość rozmowy ze specjalistą w tych ciężkich czasach pandemii. Otrzymali wsparcie i pomoc w trapiących ich problemach.

Po odbytych zajęciach zostali wyposażeni w wiele narzędzi i technik, które poprawiają funkcjonowanie psychospołeczne i emocjonalne. Wzrósł również poziom wiedzy na temat radzenia sobie ze stresem, atakami paniki oraz zmniejszyło się ryzyko depresji, uzależnień i lęków. Uczestnicy projektu poznali proces korzystnych zmian w umiejętnościach: rozpoznawania, nazywania, regulowania emocji, identyfikowania potrzeb własnych, podstawowej troski o siebie.

Dzięki udziałowi w projekcie zapoczątkowali również zmiany w poczuciu własnej wartości, możliwości i wpływu na rzeczywistość. Rezultatem projektu jest również utworzenie strony w mediach społecznościowych, poprzez którą można kontynuować współpracę między prowadzącymi a uczestnikami.

 |MS

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *