Pomimo, że zmiany w rozkładzie jazdy autobusów w Augustowie wprowadzone zostały na początku tego roku, to nadal trwają starania grupy mieszkańców o przywrócenie jednego z przystanków zlikwidowanego w wyniku tych zmian. W działaniach mieszkańców wspiera ich radny miejski Adam Sieńko.

Zdaniem radnego – sprawa jest na tyle banalna, że Burmistrz w swoim augustowskim środowisku powinien ten temat załatwić – tak mówił Adam Sieńko w kontekście zaangażowania w sprawę Wojewody Podlaskiego, kiedy prośby mieszkańców kierowane do Burmistrza i Prezesa firmy Necko nie odnosiły oczekiwanego skutku.  

Po spotkaniu z mieszkańcami w dniu 21. sierpnia br., radny złożył kolejną interpelację w sprawie. Jedno z 3. zawartych w niej pytań brzmiało – Jakie koszty należy ponieść, aby uruchomić istniejący przystanek autobusowy komunikacji miejskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 1 B?

Treść otrzymanej odpowiedzi skłoniła radnego do złożenia na wczorajszej XXVI Sesji Rady Miejskiej kolejnej interpelacji

TREŚĆ INTERPELACJI:

Zwracam się o przywrócenie połączenia autobusowego Komunikacji Miejskiej z wykorzystaniem przystanku na ul. Obrońców Westerplatte 1B.

WSKAZANIE ISTOTNEGO ZNACZENIA DLA MIASTA AUGUSTOWA

Mieszkańcy osiedla przy ul. Obrońców Westerplatte wielokrotnie zabiegali o utrzymanie przystanku autobusowego naprzeciw budynku 1B.  Kilka interpelacji i spotkania z mieszkańcami osiedla dowiodły potrzeby funkcjonowania przystanku i włączenia go do rozkładu jazdy. Koszt, który został określony w ostatniej odpowiedzi na interpelację 8-10 tys. zł jest wart poniesienia ze względu na poprawę warunków życia mieszkańców osiedla.

Adam Sieńko

Przypomnijmy, że przystanek nadal znajduje się w pierwotnym miejscu (zatoczka autobusowa, oznakowanie). Mieszkańcy zabiegają, aby autobusy zatrzymywały się na tym przystanku, a godziny kursowania autobusów były dostosowane do potrzeb większości osób korzystających z tej formy komunikacji.

W dołączonym nagraniu wypowiedź radnego A. Sieńko na wczorajszej (24.09.) sesji RM.

|Bart.