Informujemy, że w dniach od 18.05.2020 r. do 29.05.2020 r. trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów na rok szkolny 2020/2021.

Liczba wolnych miejsc:

PrzedszkoleNr tel.Ilość wolnych miejsc
Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie, ul. Waryńskiego 5787 643 24 825
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie, ul. Tytoniowa 1287 643 36 528

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu powinni:          

  • logować się na stronie  www.augustow.przedszkola.vnabor.pl ,
  • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
  • wybrać z listy placówkę,
  • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru,
  • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
  • wydrukować wniosek z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty/oświadczenie, podpisać i złożyć w przedszkolu I-go wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

  • pobrać wniosek wraz z załącznikami w dowolnym przedszkolu,
  • wypełnić ręcznie, zaznaczyć spełniane kryteria, podpisać wniosek, dołączyć wymagane dokumenty/oświadczenie
  • złożyć w przedszkolu I-go wyboru.

Zapraszamy

Szczegółowe informacje na temat postępowania uzupełniającego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu.