Ulica Mostowa w Augustowie 11.05.2020 r. Zdjęcie MŻ www.augustow.org

Drugi tydzień trwają duże prace ziemne na działce usytuowanej przy zbiegu ulic Mostowej i Nadrzecznej w Augustowie.

Teren prac położony jest na początku niezagospodarowanej części brzegu rzeki Netta. Według podań historycznych, to tutaj powstała osada, której w 1557 rok Król Zygmunt August nadał prawa miejskie. Za 4 dni, czyli 17. maja przypada 463. rocznica tamtego wydarzenia.

Kilkusetmetrowy odcinek rzeki pozostawiono w takim stanie dla zachowania naturalnego wyglądu terenu. Nie tylko walory krajobrazowe stanowią o jego unikatowości. Przybrzeżne szuwary są siedliskiem wielu gatunków ptactwa wodnego. Bez wątpienia Netta w tym miejscu, to jedno z największych bogactw Augustowa. Most znajdujący się przy działce na której rozpoczęły się prace, poza swoją funkcją komunikacyjną jest też swego rodzaju kładką widokową. Chyba większość osób odwiedzających nasze miasto ma zrobione zdjęcie na tle „starej Netty” i zachodu słońca w tym miejscu. Nie będzie przesady w użyciu porównania, że to miejsce, to wizytówka Augustowa tak samo jak Kanał Augustowski. W mniejszym wymiarze, ale jednak.

Augustów 11.05.2020 r. Zdjęcie MŻ www.augustow.org

Kilka powyższych zdań należało napisać dla podkreślenia, skąd wypływa zainteresowanie robotami, które ktoś prowadzi na swojej działce. Każdy właściciel ma prawo do takich działań, które on uznaje za właściwe, i bardzo dobrze. Trochę inaczej jest w przypadku, kiedy pojawia się dobro wspólne danego społeczeństwa. Zachowaniu ładu pod tym względem służy m.in. Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to narzędzie umożliwiające całemu społeczeństwu, poprzez swoich reprezentantów w Radzie Miejskiej, na decydowanie o kierunku rozwoju i wyglądzie miejsca w który przyszło na wspólne żyć – co wyraźnie podkreślił w nagraniu z XXII sesji RM, wiceburmistrz Augustowa Filip Jerzy Chodkiewicz.

Mówi wiceburmistrz Augustowa Filip Jerzy Chodkiewicz

Mieszkańcy kierują do redakcji pytania w nadziei, że wiemy coś więcej niż oni i otrzymają odpowiedź na nurtujące pytania. Często tak bywa, że dziennikarze wiedzą nieco więcej od przeciętnego mieszkańca, ale nie zawsze. W dni wczorajszym zwróciliśmy się z pytaniami w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Augustowie. Zapytaliśmy m.in.: Co finalnie ma powstać na tej działce i jakie są plany co do tego terenu według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego? Po otrzymaniu odpowiedzi będziemy mogli odpowiedzieć mieszkańcom zainteresowanym tym tematem.

|Bart.