Policjanci przypominają o podstawowych zasadach korzystania z dróg przez rowerzystów, a także wzajemnej życzliwości wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wszystko po to, aby jazda jednośladem była bezpieczna.

W sprzyjających warunkach pogodowych na przejażdżki wyjeżdża coraz więcej miłośników rowerów. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Augustowie pełniąc służbę na terenie całego powiatu, zwracają szczególną uwagę na tą grupę uczestników ruchu drogowego. Rozpoczęcie przygody rowerowej powinno się jednak zacząć od przygotowania jednośladu do jazdy. Jego stan techniczny ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno kierującego rowerem, jak i innych użytkowników dróg. Należy sprawdzić obowiązkowe wyposażenie roweru, który powinien posiadać:

 • co najmniej jeden sprawny hamulec,
 • dzwonek lub sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku, z przodu światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – może być migające,
 • z tyłu światło pozycyjne barwy czerwonej – może być migające oraz światło odblaskowe barwy czerwonej – o kształcie innym niż trójkąt.

Rowerzyści, podobnie jak piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Oznacza to, że nie chroni ich karoseria, pasy bezpieczeństwa czy poduszki powietrzne. Policjanci przypominają, jak ważną rolę w bezpieczeństwie odgrywają elementy odblaskowe i kaski ochronne. Korzystanie z roweru wiąże się nie tylko z przyjemnością, ale też z koniecznością przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego.

Miejscami przeznaczonymi do ruchu rowerów są przede wszystkim droga dla rowerów, pas ruchu dla rowerów oraz pobocze. Dopiero w przypadku braku takich miejsc, rowerzysta powinien poruszać się po jezdni. Oczywiście obowiązuje go ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Kierujący rowerem, korzystając z drogi zarówni dla rowerów jak  i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

 •  opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący rowerem ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzyście zabrania się:

 • jechać po jezdni obok innego uczestnika ruchu, za wyjątkiem jazdy obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;
 • jechać bez trzymania co najmniej jedną ręką kierownicy
 • chwytać się innych pojazdów,
 • kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • korzystania podczas jazdy z telefonu wymgającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Stosowanie się przez wszystkich do przepisów ruchu drogowego, takt, kultura oraz szacunek do pozostałych uczestników ruchu drogowego to elementy, które pozwolą na bezpieczne poruszanie się nie tylko rowerzystów, ale również kierujących innymi pojazdami oraz pieszych.

|policja.augustow