Zarząd Województwa Podlaskiego 18 lutego 2020 r. podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 r. z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej.

Zdjęcie poglądowe www.augustow.org

Uchwała określiła podmioty którym udzielono oraz odmówiono udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej obejmujących w szczególności:

  • Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowym.
  • Organizacja wojewódzkich/ogólnopolskich zadań promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego.
  • Organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży.
  • Wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną i sport w województwie podlaskim.
  • Szkolenie kadr wojewódzkich w Systemie Sportu Młodzieżowego.
  • Realizacja seminariów, konferencji i warsztatów w ramach współpracy w zakresie sportu.

Źródło: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Wykaz ofert oraz wysokość dofinansowania. Pliki do pobrania. ̡

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2