Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków

W powiecie augustowskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo oraz nieodpłatna mediacja udzielana jest zgodnie z poniższym harmonogramem:

Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni:

w budynku Starostwa Powiatowego, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów:
 – od poniedziałku do wtorku w godz. 11.30 – 15.30
 – od środy do piątku w godz. 9.00 – 13.00

Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udziela Fundacja Gołębie Serce z siedzibą w Rzeszowie:

w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk:
 – poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00

w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów:
 – wtorek  w godz. 7.30 – 11.30

w budynku Urzędu Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska
– środa w godz. 8.00 – 12.00

w budynku Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny
– czwartek w godz. 11.30 – 15.30

w budynku Urzędu Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka
– piątek w godz. 9.00 – 13.00

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić:

Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie (oprócz świąt i innych dni wolnych od pracy) w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Augustowie tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

|Bart.