Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Poniżej znajdziecie wszelkie informacje, regulamin, słowo o nagrodach.


Zanim jednak zescrollujecie w dół, wyjaśniamy co to właściwie jest
„Sleeveface. Jeśli wpiszecie w wyszukiwarkę to angielskie słowo, otrzymacie tysiące zdjęć ukazujących ludzi fotografujących się z książką czy płytą winylową. Zasada jest prosta: zasłoń twarz płytą tak aby w połączeniu z Twoją sylwetką tworzyła integralną i oryginalną całość.
Pomysł nie jest nowy. Od ładnych paru lat ta zabawa przewija się przez internet.

NAGRODA GŁÓWNA – bon upominkowy o wartości 300 zł do sklepu Winylownia
CZAS TRWANIA – od 9 do 23 maja 2020 roku.

Sleeveface, czyli ubierz się w płytę

Konkurs skierowany jest do wielbicieli muzyki, słuchających ulubionych wykonawców, zespołów z płyt winylowych i kolekcjonerów czarnych płyt
Sleeveface – zjawisko zdefiniowane przez Johna Rostrona i Carla Morrisa w publikacji o takim samym tytule. Polega ono na zasłonięciu własnej twarzy książką albo płytą i wytworzenie złdzenia realnej kontynuacji tego, co znajduje się okładce.

Regulamin konkurs:
Sleeveface, czyli ubierz się w płytę.
1.Organizator konkursu:
DKF Kinochłon i Augustowskie Placówki Kultury
2.Czas trwania konkursu:
– od 09.05.2020 roku do 23.05.2020 roku
3.Ogłoszenie wyników:
– 23.05.2020 roku, o godzinie 12:00 na fanpage Dkf Kinochłon, Augustowskich Placówek Kultury oraz w wydarzeniu konkursu na Facebooku
4.Cele konkursu:
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności w twórczych działaniach;
– zwrócenie uwagi jak ważną rolę odgrywa muzyka w kulturze i życiu
człowieka;
– płyta winylowa jako kultowy nośnik muzyki, do którego coraz
częściej wracamy w obecnych czasach;
– celem konkursu jest zaprezentowanie społeczeństwu kreatywności
uczestników i zaprezentowanie w pracach (zdjęciach) elementów
kolekcji i płytoteki.

5.Warunki uczestnictwa:
– konkurs ma charakter indywidualny i skierowany jest do osób
dorosłych powyżej 18 roku życia;
– technika wykonywania prac – fotografia polegająca na zasłonięciu
własnej twarzy płytą winylową i wytworzenie złudzenia realnej
kontynuacji tego, co znajduje się na okładce;
– jeden uczestnik wysyła jedną fotografię na adres mailowy :
b.swierkowski@gmail.com
– nie można stosować fotomontaży lub kolaży, polegających na
łączeniu elementów pochodzących z różnych plików.

6.Ocena i nagrody:
– oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez
Organizatora;
– ocenie podlegać będą pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory
artystyczne;
– w konkursie zostanie przyznana nagroda główna w postaci karty
upominkowej do sklepu Winylownia.pl oraz wyróżnienie;
– jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
– w konkursie nie będą brały udziału prace o treści naruszającej
prawo bądź godzącej w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub
społeczne oraz prace, których autorem nie jest zgłaszający.

7.Termin wysyłania zdjęć:
Od 09.05.2020 do 22.05 2020, do godziny 12:00, na email: b.swierkowski@gmail.com

8. Wyniki konkursu:
wyniki konkursu będą ogłoszone 23.05.2020 roku na fanpage’u DKF Kinochłon i Augustowskich Placówek Kultury oraz w wydarzeniu konkursu.

9. Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu : Sleeveface czyli ubierz się w płytę.

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu „Sleeveface czyli ubierz się w płytę.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Augustowskie Placówki Kultury z siedzibą w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów, apk.mdk.augustow@poczta.fm
2) został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: kontakt.itrs@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu plastycznego pod nazwa „ Sleeveface czyli ubierz się w płytę.
a) przetwarzania danych w postaci wizerunku w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook
b) rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego
c) przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA
4) odbiorcą danych osobowych mogą być FACEBOOK INC oraz www.apk.augustow.pl
5) odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez APK profilu na portalu Facebook oraz strony internetowej www.apk.augustow.pl
8)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych podopiecznego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych podopiecznego jest warunkiem udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „ Sleeveface czyli ubierz się w płytę.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznego profilowaniu.

| Augustowskie Placówki Kultury i DKF Kinochłon