Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje cały czas, także w czasie stanu epidemii. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w twojej okolicy. Na każde takie zgłoszenie reagują policjanci. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo w naszym regionie.

Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w twojej okolicy. Dzięki tej aplikacji, każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo. Można na niej zaznaczyć między innymi miejsca grupowania się osób małoletnich, akty wandalizmu, a także spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, czy też przekraczanie dozwolonej prędkości. Policjanci każdy sygnał przekazany za pośrednictwem aplikacji weryfikują, a w przypadku potwierdzenia eliminują zagrożenie. W tych rejonach można zauważyć między innymi zwiększoną ilość patroli Policji. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo w naszym powiecie.

Przypominamy, że aplikacja nie służy do zgłaszania pilnych interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

|augustow.policja.gov.pl