Od 1 września br. uczniowie w I Liceum Ogólnokształcącym im. G. Piramowicza mogą kształcić się w oddziale przygotowania wojskowego, który został utworzony w ich szkole.

W poniedziałek (07.09.), o godz. 12:00 w szkolnej Hali sportowej odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie a 14 Pułkiem Przeciwpancernym w Suwałkach.

Zaproszonych na uroczystość gości przywitała Dyrektor Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, p. Anna Sus-Cilulko.  

Szczególnie ciepło witam Starostę Powiatu Augustowskiego Pana Jarosława Szlaszyńskiego oraz Dowódcę 14 Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach Pułkownika Ireneusza Króla. Witam przedstawicieli zarządu Powiatu Augustowskiego w osobach Wicestarosty Dariusza Szkiłądzia, Marka Dobkowskiego, Tadeusza Drągiewicza i Waldemara Jedlińskiego.

Witam również podpułkownika Waldemara Siedleckiego, który z ramienia Powiatu Augustowskiego jest opiekunem oddziału przygotowania wojskowego.  Witam naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Panią Bożennę Kondracką. Witam Was drodzy uczniowie – pierwszych adeptów sztuki wojskowej w Piramowiczu

– rozpoczęła uroczystość dyr. Anna Sus-Cilulko

W dalszej części swojego wystąpienia gospodyni uroczystości przybliżyła powód powstania takiego oddziału i program nauczania, którym objęci będą uczniowie.

Jak wiadomo rośnie zainteresowanie młodzieży mundurem, służbą w siłach zbrojnych i innych formacjach mundurowych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu Organu Prowadzącego, nasza szkoła uzyskała zezwolenie Ministra Obrony Narodowej na utworzenie od 1 września 2020r oddziału przygotowania wojskowego w którym naukę rozpoczęło 28 uczniów. Uczniowie oprócz przedmiotów ogólnokształcących objętych ramowym planem nauczania dla liceów realizować będą program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego, w ramach którego uczyć się będą wojskowego rzemiosła w teorii jak również i w praktyce.  Aby te zajęcia prowadzone były na najwyższym poziomie, Minister Obrony Narodowej wydając zgodę na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wskazał 14 Pułk Przeciwpancerny w Suwałkach   jako jednostkę, która odpowiedzialna będzie za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów naszego oddziału przygotowania wojskowego

– powiedziała dyr. Anna Sus-Cilulko.

Ponadto uczniowie wezmą udział w szkoleniach sprawnościowych, survivalowych, treningach samoobrony oraz pokazach prowadzonych przez służby mundurowe.

Pod porozumieniem swoje podpisy złożyli: Dyrektor Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Anna Sus-Cilulko oraz dowodzący 14. Pułkiem Przeciwpancernym w Suwałkach płk Ireneusz Król

Dowódca 14 pułku Przeciwpancernego w Suwałkach płk Ireneusz Król, zwracając się do zebranych podkreślił, że współpraca może okazać się bardzo owocna dla obu stron. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły to istotny czynnik, który może mieć wpływ na zainteresowanie nauką właśnie w tej placówce oświatowej. Uczniowie, którzy planują swoje życie zawodowe związać z Wojskiem Polskim, już teraz mogą nabywać umiejętność, które ułatwią im kroczenie tą drogą. Jako dowódca suwalskiej jednostki WP ma nadzieję, że absolwenci tej szkoły zasilą wkrótce kadrę podoficerska i oficerską pułku, którym dowodzi.

Na zakończenie wystąpił Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński. Obu stronom podpisanego porozumienia życzył owocnej współpracy i zadowolenia z jej wyników. Natomiast uczniom zainteresowanym służbą w siłach zbrojnych lub innych formacjach mundurowych, aby kształcenie się w oddziale przygotowania wojskowego było dobrym początkiem realizacji ich planów życiowych.

|Bart.

Pod tekstem nasza fotorelacja z dzisiejszej uroczystości.