Prezydent RP Andrzej Duda wręczył dziś (15 maja br.) nominacje generalskie trzem oficerom Straży Granicznej. Mianowanie na stopień generała brygady SG otrzymali: płk SG Grzegorz Niemiec – Zastępca Komendanta Głównego SG i płk SG Robert Inglot – Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG, natomiast płk SG Andrzej Prokopski – Komendant Morskiego Oddziału SG – odebrał z rąk prezydenta mianowanie na stopień kontradmirała SG. W uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, wziął udział minister Mariusz Kamiński.

– To między innymi właśnie dzięki panów służbie i pracy możemy od lat mówić, że wypełniamy nasze obowiązki jako państwo, które jest państwem granicznym Unii Europejskiej i państwem granicznym strefy Schengen – powiedział prezydent Andrzej Duda. Jednocześnie zaznaczył, że Straż Graniczna jest formacją dobrze zorganizowaną, która zawsze, ilekroć istnieje taka potrzeba, staje na wysokości zadania.

Zgodnie z ustawą o Straży Granicznej na stopień generała Straży Granicznej mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Podczas uroczystości wręczenia nominacji oficerowie, z rąk szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, otrzymali pamiątkowe szable generalskie.

Generał brygady SG Grzegorz Niemiec ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i studia podyplomowe Collegium Civitas w zakresie analizy informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem. W Straży Granicznej służy od 2001 r. Obecnie, jako zastępca Komendanta Głównego SG, jest odpowiedzialny m.in. za kwestie przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji, organizację działań Straży Granicznej na terytorium kraju, a także koordynację współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Straż Graniczną – jest m.in. przedstawicielem Polski w zarządzie agencji Frontex.

Generał brygady SG Robert Inglot ukończył Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej (Filia w Rzeszowie) na Wydziale Prawa i Administracji uzyskując tytuł magistra. W Straży Granicznej służy od początku jej istnienia, czyli od 1991 r. – wcześniej przez 8 miesięcy był kadetem Szkoły Chorążych Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Obecnie jest Komendantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG, w przeszłości był m.in. Komendantem Placówek SG w Medyce i Korczowej.

Kontradmirał SG Andrzej Prokopski ukończył Uniwersytet Rzeszowski na Wydziale Pedagogicznym uzyskując tytuł magistra. W Straży Granicznej służy od 1999 r. Był m.in. Komendantem Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, a obecnie jest Komendantem Morskiego Oddziału SG. Koordynuje działania funkcjonariuszy realizowane w ramach Konferencji Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego oraz Europejskiego Forum Funkcji Straży Przybrzeżnej. Nadzoruje czynności operacyjno-śledcze realizowane przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. To pod jego nadzorem udało się zatrzymać kilkudziesięciu groźnych przestępców oraz przejąć hurtowe ilości narkotyków, papierosów i przedmiotów skradzionych poza granicami Polski np. samochodów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji