Prawo do świadczeń chorobowych przysługuje nie tylko osobie objętej kwarantanną po powrocie z zagranicy, ale również jej współmieszkańcom – przypomniał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Obowiązkowa kwarantanna

Wraz z tymczasowym zamknięciem granic w związku z epidemią koronawirusa, wprowadzona została obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób powracających z zagranicy. Za czas kwarantanny osoby nią objęte oraz jej współdomownicy mogą ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy albo zasiłek chorobowy finansowany z ubezpieczenia społecznego.

W tym celu osoba wracająca z zagranicy musi przekazać dane domowników do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Możliwość otrzymywania zasiłków wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jak podkreślił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, „podstawą do wypłaty zasiłku jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy lub o odbywaniu jej razem z osobą powracającą z zagranicy”. „Oświadczenie to należy złożyć w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia kwarantanny. Będzie to wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy lub zasiłek chorobowy finansowany z funduszu chorobowego” – podkreślił.

Paweł Żebrowski zaznaczył jednocześnie, że „prawo do świadczeń chorobowych podczas kwarantanny mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, natomiast zleceniobiorcy i przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenia, jeśli opłacają dobrowolne składki chorobowe”.

Jak wskazuje ZUS, wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej www.zus.pl. Pracownik składa oświadczenie u pracodawcy, osoba zatrudniona na umowę-zlecenie u zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dostarczyć oświadczenie do ZUS – mogą to zrobić przez internet, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Na stronie internetowej Zakładu jest instrukcja, jak to zrobić.

Pracodawcy mogą zweryfikować dane zawarte w oświadczeniu w sanepidzie

Pracodawcy, którzy wypłacają świadczenia, a także ZUS mogą zweryfikować dane zawarte w oświadczeniu w sanepidzie. Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu danej osoby z kwarantanny, to taka osoba powinna o tym poinformować podmiot wypłacający jej świadczenie chorobowe (pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

ZUS w komunikacie przypomina również, że osoba, która w czasie kwarantanny lub izolacji pobiera zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, nie może wykonywać jednocześnie pracy. Wyjątkiem są osoby wykonujące zawody medyczne, które w czasie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych świadczą pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach telemedycyny, albo które pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem placówki i świadczą pracę w ramach dyżuru medycznego w godzinach innych niż czas zwolnienia od pracy w związku z opieką nad dzieckiem.

Zmiana przepisów, która weszła w życie 1 kwietnia 2020 roku, zezwala tym osobom na pracę zdalną we wskazanym zakresie bez utraty prawa do świadczeń chorobowych albo na pracę poza normalnymi godzinami pracy bez utraty prawa do zasiłku opiekuńczego

|za: radio.bialystok.pl