Przypominamy, że w środę 15 kwietnia 2020r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2020r.

Zapłaty można dokonać bez dodatkowych prowizji i opłat w Banku PEKAO S.A. ul. Rynek Zygmunta Augusta 33 w Augustowie w godz. od 10.00 do 16.00 oraz innych bankach np. w położonej w pobliżu Urzędu Miejskiego Filii Banku PKO BP ul.3 Maja 61 w godz. 7.30 do 15.30, w Urzędach Pocztowych na terenie miasta Augustów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem Urzędu Poczty na ulicy Komunalnej i ul. Partyzantów, która będzie pracowała od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 14.00 i w piątek w godz. od 14.00 do 20.00).

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.

urzad.augustow.pl