Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 20.11.2020 r. do 11.12.2020 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do:

1. oddania w dzierżawę na okres 10 lat:

  • grunt o pow.  90, 00 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 10/4 położonej przy ul. Zarzecze,
  • grunt o pow. 71, 00 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 10/4 położonej przy ul. Zarzecze.
zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

2. oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

  • grunt o pow. 320 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3390/1 położonej przy ul. Sienkiewicza.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa