Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 05.03.2020 r. do 26.03.2020 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

– nieruchomość oznaczona Nr geodez. 717/19 o pow. 1,3555 ha  położona przy ul. Składowej,

– nieruchomość oznaczona Nr geodez. 1979  o pow. 1,8197 ha  położona przy ul. Golfowej,

– nieruchomość oznaczona Nr geodez. 717/18  o pow. 1,1082  ha  położona przy ul. Składowej,

– nieruchomość oznaczona Nr geodez. 717/9 o pow. 3,9551 ha położona  przy ul. Usługowej.

     Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

                                                                                   Burmistrz Miasta Augustowa

bip.um.augustow.pl