Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierc
i

Eleonory Urszuli Chodkiewicz

Radnej Rady Powiatu w Augustowie
w latach 1998 – 2002
Wicestarosty Augustowskiego w 2002 r.

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd Powiatu w Augustowie,
Przewodniczący Rady Powiatu i Radni Rady Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie

(i)