We wtorek 16 czerwca 2020 r. o godz. 8.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie rozpoczęły się obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Już przy rozpatrzeniu początkowych w porządku obrad projektów uchwał, sesja została przerwana.

Po negatywnej ocenie projektów w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie z siedzibą przy ul. Tartacznej 21 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 z siedzibą przy ul. Mickiewicza w Augustów przez radnego Marcina Kleczkowskiego (PiS), głos zabrał radny miejski Leszek Cieślik (KO).

Decyzję o ewentualnym połączeniu trudno zrozumieć, ponieważ ani nie przyniesie ona ani oczekiwanych oszczędności, ani żadnych pedagogicznych sukcesów. Przeciwni powołaniu Zespołów Szkolno-Przedszkolnych są Rady Pedagogiczne i rodzice. Krótki czas powoduje, że nie dyskutowaliśmy o tym. Pani Przewodnicząca nawet w tej chwili ogranicza czas wypowiedzi, a jest to ważna sprawa i nie można tak traktować tego tematu. Dlatego, radni Koalicji Obywatelskiej nie będą brali udziału w podejmowaniu tej decyzji.

– oświadczył radny Leszek Cieślik.

Po tym oświadczeniu radni Koalicji Obywatelskie opuścili salę obrad. Przewodnicząca RM Alicja Dobrowolska ogłosiła przerwę do godz. 18.00 dnia dzisiejszego.

|Bart.