Dziś w nocy, z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca 2020 r., nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazania zegarów są przestawiane z godziny 2:00 na 3:00 w nocy.

Stosowanie czasu letniego i związane z tym zmiany czasu budzą wiele kontrowersji i bywają kłopotliwe. Szczególnie uciążliwe jest wiosenne przejście z czasu astronomicznego na czas letni — zanim nasze organizmy przywykną do wcześniejszej godziny porannej pobudki zazwyczaj mija kilka dni.

Pocieszeniem jest fakt, że dzięki temu nasze wiosenne i letnie popołudnia dłużej będą skąpane w promieniach słońca. Jesienią czeka nas powrót do czasu zimowego, który może być nawet całkiem przyjemny, szczególnie dla śpiochów.

W Polsce zmiany czasu letniego i zimowego regulowane są rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 33). Zgodnie z tym rozporządzeniem zmiana czasu z zimowego na letni polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego. Powrót do czasu zimowego wymaga cofnięcia o jedną godzinę wskazań zegarów, tj. z godz. 3:00 na 2:00.

|Bart.