Miasto zdjęło właśnie z sąsiadującej z nią 18-hektarowej działki status strefy uzdrowiskowej.

zdjęcie ilustracyjne BAT

Burmistrz Mirosław Karolczuk podczas sesji rady miejskiej tłumaczył, że przedsiębiorstwo jest zainteresowane częścią tego obszaru.

Firma zgłosiła, że aby móc się rozwijać potrzebuje dwóch działek. Jedna leży na południe od fabryki i ma ok. 1,9 hektara. Drugi teren o powierzchni niespełna 1,5 hektara, jest na prawo od zakładów. Nasza uchwała wychodzi naprzeciw planom przedsiębiorstwa dotyczącym nabycia w przyszłości tego drugiego obszaru. To radykalnie usprawniłoby im transport i logistykę.

Burmistrz zapewnił, że zmiana nie będzie miała znaczenia dla dalszego rozwoju uzdrowiska.

Jest to „strefa C” uzdrowiska nie związana ściśle z działalnością sanatoryjną. Rośnie tam las, w którym do ulicy Dworcowej nastąpiła bardzo poważna wycinka drzewostanu i nie rosną tam już duże sosny. O ile wiem, to nie mówimy o natychmiastowych działaniach przedsiębiorstwa. My po prostu stwarzamy warunki do potencjalnego jego rozwoju.

Zmiana granic osiedli poprzedzona była konsultacjami społecznymi, w których nie wniesiono żadnych uwag.

| red: kap

autor: Marta Sołtys/ radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/