Święta Wielkanocne to niezwykły czas zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy, aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzał dobrym zdrowiem, wlewał w serca nadzieję i umacniał wiarę. Niech radość wielkanocnego poranka dodaje sił do przezwyciężania trudności i odkrywania istoty naszego życia. W tym wyjątkowym czasie życzymy Świąt pełnych pokoju, życzliwości i wzajemnego wsparcia, które pomaga pokonać lęk i zwątpienie oraz pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie Andrzej Mursztyn

Wicestarosta Augustowski Dariusz Jan Szkiłądź

Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński