Ogromne dotacje od rządu i wiele ważnych inwestycji w zakresie transportu, zdrowia, edukacji i kultury. 2021 r. obfitował w wydarzenia i przedsięwzięcia, które przyczyniły się do rozwoju województwa podlaskiego. Powstał Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów i Team Podlaskie, Województwo Podlaskie przez pół roku przewodniczyło Konwentowi Marszałków Województw RP, a Wystawa EXPO w Dubaju okazała się dużym sukcesem.

– To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie dobra sytuacja finansów Województwa Podlaskiego. Dochody budżetu, zaplanowane w 2021 r. na ponad 700 mln zł, zostały już zrealizowane w 98 proc.  – podkreślił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Z kolei deficyt zaplanowany na 140,4 mln zł będzie mniejszy przynajmniej o 38,3 mln zł, co oznacza, że samorząd nie musiał zaciągać kredytu bankowego.

Dobre wskaźniki to też zasługa podlaskich firm i mieszkańców – w mijającym roku wpływy z podatków CIT (135,9 mln zł) i PIT (44,4 mln zł) były bowiem większe niż planowano.

– Dzięki temu mogliśmy przeznaczyć więcej pieniędzy na Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, transport, inwestycje w zdrowie, sport i kulturę – dodał marszałek.

Autorskie inicjatywy

W 2021 r. samorząd województwa przeprowadził, i to z powodzeniem, dwie autorskie inicjatywy. Pierwszą z nich był Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów o budżecie 22 mln zł, z którego skorzystało już 40 samorządów. Dzięki wsparciu, przeprowadziły remonty dróg, modernizacje szkół, internatów, hal gimnastycznych, budowę miejsc rekreacji. Fundusz nadal cieszy się wielkim powodzeniem. Jeszcze nie zaczął się 2022 rok, a już wnioski od samorządów wyczerpały przeznaczoną na niego pulę (20 mln zł).

Team Podlaskie to kolejny autorski pomysł Zarządu Województwa, który powołał drużynę 21 najlepszych zawodników z różnych dyscyplin z naszego regionu. Jej członkowie otrzymali ponad pół mln zł na dalszy rozwój. A łącznie sport Województwo zasiliło kwotą 12,7 mln zł, czyli o 7,8 mln zł więcej niż zakładał pierwotny budżet.

Duże wsparcie polskiego rządu

– Dzięki bardzo dobrej współpracy naszego samorządu i polskiego rządu udało się uzyskać ogromne wsparcie finansowe na ważne inwestycje – zaznaczył Artur Kosicki.

Aż 88 mln zł Województwo Podlaskie otrzymało w ramach pierwszego naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład – na gruntowne modernizacje obiektów kultury, tj. Podlaskiego Instytutu Kultury i Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Na remont tego ostatniego kolejnych 26 mln zł Podlaskie uzyskało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Z kolei 39 mln na drogi i 164 mln zł na obwodnice nasz region otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tej puli zostaną zbudowane obwodnice Ciechanowca, Kolna, Sokół i zakończona obwodnica Suwałk.

Dobra współpraca między samorządami

Województwo Podlaskie przez pierwsze pół roku przewodziło Konwentowi Marszałków Województw RP. Była to bardzo efektywna współpraca. W tym czasie marszałkowie wypracowali 18 wspólnych stanowisk, m. in.: w sprawie funduszy unijnych, Krajowego Planu Odbudowy, cyfryzacji, transportu, psychiatrii dziecięcej.

Przygotowania do kolejnej perspektyw unijnej

Z powodzeniem Podlaskie realizowało Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jesteśmy na drugim miejscu licząc wszystkie podpisane umowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łącznie w 2021 zarząd zawarł ich ponad 1,7 tys., na 520 mln zł dofinansowania (od początku programu było to 5,2 tys. umów na 5,5 mld zł). W ciągu roku przeprowadzono 58 naborów (w całym programie 801). A beneficjenci złożyli wnioski o płatność na 857 mln zł dofinansowania (w całym programie na 3,85 mld zł).

Bardzo zaawansowane są również prace nad nowym programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

– Wywalczyliśmy rekordowy budżet – 1,25 mld euro, który jest o 37 mln euro większy niż jego odpowiednik, realizowany w latach 2014-2020. Na każdego mieszkańca województwa ma przypaść 1062 euro – mówił marszałek Kosicki.

 Tym samym Podlaskie plasuje się na drugim miejscu wśród województw pod względem wzrostu wartości w porównaniu z poprzednim programem. Projekt programu poddany był teraz konsultacjom społecznym – trwały do 29 grudnia.

Z kolei w ramach kontynuacji programu unijnego dla województw wschodniej Polski – z nową nazwą Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 – Podlaskie ma otrzymać 418 mln euro, czyli o 18 mln euro więcej niż w latach 2014-2020. To kolejne 1400 euro na każdego mieszkańca, a w rezultacie trzecie miejsce w Polsce pod względem kwoty per capita z obu programów.

Pokazaliśmy się światu

Ten rok był bardzo intensywny pod względem promocji gospodarczej. W październiku Podlaskie wzięło udział w Wystawie Światowa EXPO w Dubaju, największym wydarzeniu gospodarczo-promocyjnym na świecie, które – jak szacują organizatorzy –przez sześć miesięcy odwiedzi 18 milionów osób. Podlaskie zaprezentowało tam wystawę Xylopolis, historię regionu widzianą przez pryzmat drewna. Natomiast zaproszeni w ramach misji gospodarczej podlascy przedsiębiorcy mieli okazję nawiązać kontakty z przedstawicielami z całego świata, m.in.: ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iranu, Iraku, Libanu i Etiopii.

Samorząd zorganizował również wiele koncertów, emitowanych w telewizji, które cieszyły się dużą popularnością. To m.in. „Cud Życia” z Andreą Boccelim (w wielkanocną niedzielę, 4 kwietnia, ponad 2 mln widzów), Letnia Trasa Dwójki, „Ocalić od zapomnienia” – koncert upamiętniający artystów, którzy już odeszli (1 listopada) czy koncert charytatywny „Pomagamy razem” (8 grudnia) dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej oraz ich rodzin.

Dobre prognozy

Przyszły rok zapowiada się równie optymistycznie. 20 grudnia radni wojewódzcy przyjęli budżet na 2022 r., z którego wynika, że będzie to kolejny krok na drodze stabilnego rozwoju i racjonalnej gospodarki (dochody 699 mln zł, wydatki 757 mln zł). Jako samorząd przeznaczymy jeszcze więcej pieniędzy na zdrowie, transport, sprawy społeczne, rekordowe środki pójdą sport, a dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład – również rekordowe na kulturę.  Poza tym, planowanych jest wiele ważnych inwestycji, jak: przebudowy i remonty dróg wojewódzkich, szpitali czy jednostek kultury.

Drogi

 • 157,43 mln zł na inwestycje drogowe (w tym: 46,17 mln zł z budżetu UE, 38,82 mln zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg, 3,81 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, 68,5 mln zł środków własnych województwa).
 • 42,3 mln zł, w tym 40 mln zł z budżetu województwa, na remonty kapitalne infrastruktury drogowej
 • Zakończono:
  – przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk – granica państwa
    budowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica – etap III
  – odcinka drogi wojewódzkiej Nr 693 w m. Milejczyce – etap II
 • Trwają prace:
  – przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka
  – przy przebudowie drogi Zabłudów – Nowosady

Kultura i dziedzictwo

113 mln zł, w tym m.in.:

 • 72 tys. zł – 8 dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 • 450 tys. zł –150 uczniów otrzymało stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej
 • 206 tys. zł – stypendia roczne i półroczne dla osób zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

Rekordowe wsparcie na renowację 65 zabytków – 3 mln zł

Zdrowie

97,6 mln zł (o prawie 69 mln zł więcej niż zakładał pierwotny budżet), w tym m.in.:

 • 28,3 mln zł na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, w jednostkach ochrony zdrowia (np.: 7,7 mln zł dla BCO, 6 mln zł dla szpitala wojewódzkiego w Suwałkach czy 7,4 mln dla szpitala wojewódzkiego w Białymstoku)
 • 20,6 mln zł na Podlaski Pakiet Zdrowotny
 • powstało 5 kolejnych ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w ramach I poziomu referencyjnego (w Augustowie, Sejnach, Łomży, Sławcu i w Wysokiem Mazowieckiem).

Edukacja

 • 3,6 mln zł na modernizację szkół i placówek oświatowych w województwie podlaskim
 • 1,3 mln zł dla Uniwersytetu w Białymstoku na zakup wyposażenia do Obserwatorium z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku

Samorządy

 • 2,5 mln zł na OSP – dla 110 samorządów na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP
 • 1,6 mln zł dla gmin w strefie nadgranicznej, w tym dla sześciu powiatów – po 30 tys. zł, dla 27 gmin – po 50 tys. zł. na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz dla gminy Kuźnica – 100 tys. zł.

Barbara Likowska-Matys
red.: Izabela Smaczna-Jórczykowska
fot.: Mateusz Duchnowski UMWP

|wrotapodlasia.pl