Dziś, 5 maja przypada Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

zdjęcie ilustracyjne PFRON

Celem tego dnia jest uwrażliwianie opinii społecznej na sytuację tych osób oraz potrzebę zapewnienia im korzystania z wszystkich praw i wolności na zasadzie równości z innymi ludźmi.

To także dobra okazja, by skutecznie zmieniać postawy społeczne wobec nich, uczyć otwartości i tolerancji. By mocno podkreślać, że godność przynależy każdemu człowiekowi – bez względu na wiek, status materialny, stan zdrowia czy indywidualne cechy.

|PFRON