W Bazylice św. Jacka uroczystą mszą świętą z udziałem chicagowskiej Polonii zostały upamiętnione ofiary Krwawej Niedzieli na Wołyniu i Obławy Augustowskiej. Przed urną z „gibiańskiej Golgoty” został złożony wieniec w polskich barwach narodowych.

11 lipca 2021 roku w 78. rocznicę wydarzeń Krwawej Niedzieli na Wołyniu i w przededniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 roku na 12 lipca, ksiądz Stanisław Jankowski, proboszcz Bazyliki św. Jacka w Chicago odprawił mszę w intencji pomordowanych Polaków.

Ksiądz Jankowski przypomniał historię tragicznych wydarzeń. – 78 lat temu, 11 lipca Ukraińska Armia Powstańcza dokonała skorumpowanego ataku na polskich mieszkańców 150 miejscowości na Wołyniu.

Była to kulminacja trwającej od lutego 1943 roku fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domostw, w wyniku której na Wołyniu i na krańcach wschodnich zginęło 100 tysięcy osób. Dzisiaj, po latach zaczęła się zacierać historia tamtych dni – stwierdził ze smutkiem ksiądz Jankowski.

Kapłan podczas Eucharystii zwrócił się do wiernych o modlitwę w intencji miłości, pojednania, ale i prawdy.

Ksiądz Jankowski mówiąc o Obławie Augustowskiej przypomniał, że w lipcu 1945 roku, w Polsce doszło do największej komunistycznej zbrodni po zakończeniu II wojny światowej, której dokonały oddziały Armii Czerwonej wspólnie z NKWD i kontrwywiadem wojskowym, przy współudziale UB, MO z powiatów suwalskiego i augustowskiego.

Kapłan opisał akcję pacyfikacyjną „przeczesywania Lasów Augustowskich”, której nasilenie działań miały miejsce w dniach od 12 do 19 lipca 1945 roku. Celem akcji była likwidacja „dywersyjnych band” Armii Krajowej i litewskiej Armii Wolności.

Ksiądz Jankowski przypomniał o sposobach i okolicznościach aresztowań dokonywanych w domach, na polach, w pracy i odwołując się do wciąż nieznanej liczby ofiar Obławy Augustowskiej, nazywanej kolejnym Katyniem, powiedział: – Zatrzymano ponad 7 tysięcy osób, z tego 592 Polaków nigdy nie wróciło do domów. Zostali zamordowani i pochowani w nieznanym miejscu.

Polonia podczas mszy świętej modliła się za ofiary Rzezi Wołyńskiej i Obławy Augustowskiej, prosząc o wieczny pokój dla pomordowanych, o pokój rodzin osób ocalałych, o przedstawienie prawdy historycznej, która należy się tym, którzy zostali zamordowani w tak bestialski sposób oraz o pokój na świecie, „aby ludzie na całym globie pokochali prawdę, pokochali sprawiedliwość, czynili prawdziwy pokój w relacjach jeden do drugiego.”

W uroczystej mszy oprócz Polonii udział wzięli między innymi: konsul RP w Chicago Małgorzata Bąk-Guzik, Andrzej Janczak – komendant Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej i Tomasz Dąbrowski z  Placówki numer 90 w Chicago, Adam Bułat – starszy chorąży sztabowy VI Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie, Ewa Koch – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, koordynatorzy Przystanku Historia IPN Chicago działającego przy ZNP: Helena Sołtys, Marek Adamczyk, Bernadetta Manturo, Marie Lobbezoo i Wojciech Świć z Grupy Rekonstrukcyjnej 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Barwach 15-ego Pułku Ułanów Poznańskich, Włodzimierz Olak z 12 Pułku Ułanów Podolskich z Chicago oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. gen. Tadeusza Kościuszki.

Wojciech Świć z Grupy Rekonstrukcyjnej 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Barwach 15-ego Pułku Ułanów Poznańskich podziękował księdzu proboszczowi Stanisławowi Jankowskiemu, gospodarzowi miejsca za odprawienie uroczystej mszy świętej, a Polonii i zaproszonym gościom za przybycie. – Prosiłbym, abyśmy mogli spotykać się na dorocznych obchodach upamiętnienia Ofiar Obławy Augustowskiej, aby pamięć o nich nie poszła w zapomniane – zaapelował st. wachmistrz Wojciech Świć.

Po mszy, przed urną z ziemią pobraną z „gibiańskiej Golgoty” znajdującą się w wejścia został złożony wieniec w polskich barwach narodowych.

Ksiądz Stanisław Jankowski ofiary Obławy Augustowskiej polecił opiece Maryi. W intencji pomordowanych wspólnie ze zgromadzonymi odmówił modlitwę Wieczny odpoczynek.

Msze święte upamiętniające ofiary Obławy Augustowskiej są odprawiane w bazylice św. Jacka w Chicago od 2018 roku z inicjatywy Wojciecha Świć.

Uroczystość zorganizowała Grupa Rekonstrukcyjna 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty w Barwach 15-ego Pułku Ułanów Poznańskich.

„Dziennik Związkowy” był patronem medialnym wydarzenia.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka „Dziennik Związkowy”